Birimin Kuruluş Dayanağı

Akdeniz Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın amacı; bilgi teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanması için tüm öğrencilerin, akademik ve idari personelin gelişmiş ve çağdaş bilgisayar hizmetlerini karşılamak amacı ile, gerekli bilgisayar altyapısını kurmak, Yazılım, Donanım, Sistem ve Bilişim Ağları Servisleri alanları ile ilgili sürekli gelişim ve yenilenme çalışmalarını yürütmek, destek ve eğitim faaliyetlerini organize etmek, bilgi toplumuna geçiş sürecinde internetin “bilgiye kolay erişim” ve “iletişim” olanaklarından kullanıcıların yararlanmalarını ve internet kültürünün gelişmesini sağlamaktır.

Duyurular

Misyon

Üniversitemizin eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetleri ile idari hizmetleri için optimum (en uygun) bilişim sistemlerini sağlamak ve kullanıcıların gereksinimlerini en etkin biçimde karşılamaktır.

Vizyon

Bilgi İşlem Merkezi olarak temel görevimiz, çağdaş bilişim teknolojilerini en üst seviyede uygulamak ve bu teknolojilerin yaygın bir şekilde kullanılabilirliğini sağlamak için kullanıcı birimlere ve araştırmacılara destek ve danışmanlık vermek, akademik ve idari birimlerin elektronik ortamda bilgi alışverişi yapabilmelerini sağlamak, ortak veri havuzu oluşturmak, verilerin toplanması, işlenmesi, kullanılması ve paylaşılmasına ilişkin standartları belirleyerek bunları uygulamak, hızla artan öğrenci ve personel sayısı ile birlikte ihtiyaç duyulan yazılım, donanım ve diğer bilişim hizmetleri konusundaki gereksinimleri karşılayarak bunların devamlılığını sağlamak, bilgisayar sayısı, ağ ve internet altyapısını geliştirecek faaliyetlerde bulunmak, bu işler için uzmanlaşmış kadroları oluşturmak, bilgisayar teknolojilerinin uygulanma seviyesi açısından en ön sıralarda yer almak ve bu konuda tercih edilen bir Üniversite olmaktır.

İletişim

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Akdeniz Üniversitesi Dumlupınar Bulvarı Kampus 07058 Arapsuyu / ANTALYA
Tel: 0 242 310 17 26
Tel: